Vertaistukitoiminta

VERTAISTUKIHENKILÖ

Vertaistukihenkilöllä on aina taustalla omakohtainen kokemus, jonka voi jakaa vertaistuettavan kanssa. Vertaistukihenkilön oma tilanne on sellainen, että hän voi toimia tukena vertaiselleen mm. siten, että hän on käsitellyt kokemustaan pidemmälle kuin vertaistuettava.

 

VERTAINEN

Vertainen on ihminen, jolla on samankaltainen kokemus, kuin vertaistuettavalla.

 

VERTAISRYHMÄ

Vertaistuki voi toteutua kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa. Vertaisryhmät voivat poiketa toisistaan tavoitteidensa, tapojensa, toimintansa sekä sen keston ja ryhmän jäsenten suhteen. Vertaisryhmätoiminnalle on ominaista vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Ryhmän jäsenet toimivat samanaikaisesti sekä tuen antajina että sen saajina.

 

Lisätietoja saa Aivoliiton järjestösuunnittelijalta Risto Lappalaiselta p. 040 543 7290 tai sähköpostilla; risto.lappalainen@aivoliitto.fi

Lapin aivoyhdistys ry;n vertaistukivastaava

Juha Kyrö 040 5225 641   juha.kyro@gmail.com